Abstrakty wystąpień

Abstrakty wystąpień

Pomimo odwołania konferencji już dzisiaj można zapoznać się ze streszczeniami zaplanowanych wystąpień.

Dzięki uprzejmości autorów wkrótce na naszej stronie będą również dostępne prezentacje, które miały być przedstawione podczas obrad. W przygotowaniu są pełne teksty wystąpień, które będą opublikowane w formie książkowej. Liczymy, że w taki sposób chociaż w pewnym stopniu zrekompensujemy wszystkim zainteresowanym odwołanie konferencji.

Wydawca treści

26.05.2020 | Prezentacje z konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi na odwołaną konferencję Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania.

26.03.2020 | Abstrakty wystąpień

Pomimo odwołania konferencji już dzisiaj można zapoznać się ze streszczeniami zaplanowanych wystąpień.

12.03.2020 | Odwołanie konferencji

Konferencja planowana na dzień 26.03.2020 r. zostaje odwołana.

04.02.2020 | Patronaty i Komitet Naukowy konferencji

Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Związek Powiatów Polskich​​​​​​​