Publikacja pokonferencyjna

Publikacja pokonferencyjna

Z dużą satysfakcją prezentujemy Państwu najnowszą publikację Instytutu Badawczego Leśnictwa pt. Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania. Zawiera ona referaty przygotowane na międzynarodową konferencję naukową o tym samym tytule.

Zadaniem autorów było przedstawienie możliwie pełnego obrazu sytuacji lasów prywatnych w Polsce oraz wywołanie dyskusji na temat różnych aspektów, organizacyjnych, prawnych i finansowych, gospodarowania w nich. Monografia zawiera również przykłady  rozwiązań w tym zakresie w innych krajach europejskich. Jednocześnie informujemy, że w materiałach do pobrania zamieściliśmy  nowe artykuły na temat lasów prywatnych, opublikowane w czasopismach Głos Lasu (nr 6) i Aura (nr 6).

Wydawca treści

12.08.2020 | Nowe publikacje

W najnowszym numerze czasopisma Drwal (8/2020) ukazały się dwa artykuły opracowane w ramach projektu, dotyczące zagadnień leśnictwa prywatnego w Estonii i w Polsce. Zachęcamy do lektury!

30.06.2020 | Publikacja pokonferencyjna

Z dużą satysfakcją prezentujemy Państwu najnowszą publikację Instytutu Badawczego Leśnictwa pt. Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania. Zawiera ona referaty przygotowane na międzynarodową konferencję naukową o tym samym tytule.

26.05.2020 | Prezentacje z konferencji

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przygotowanymi na odwołaną konferencję Lasy prywatne - szanse, problemy, rozwiązania.

26.03.2020 | Abstrakty wystąpień

Pomimo odwołania konferencji już dzisiaj można zapoznać się ze streszczeniami zaplanowanych wystąpień.